Workshops

Vårens workshop serie är avslutad.

CTMH arrangerade under våren 2011 tre workshops och ett symposium tillsammans med branschorganisationen för medicinteknik, Swedish Medtech. Syftet med satsningen var att visa upp för relevanta makthavare, som kan påverka innovationsklimatet för den medicintekniska och kliniska forskningen, svagheterna och styrkorna i de svenska förhållandena idag och att ge dem inspiration att fatta beslut som stöder vår vision om Sverige- ett världsledande land inom medicinteknisk och klinisk innovation.

30/5 Medicinsk Teknik är tillväxt
6/4 Mer vård för pengarna - Akademi, sjukvård och industri i en effektiviserande spiral
17/3 Utvärdering av medicintekniska produkter
1/2 Hur får vi in fler innovationer i vården? - expertmöte om möjligheter och utmaningar i innovationsupphandling