Vision

Centrum för teknik i medicin och hälsa, CTMH är ett samarbetsorgan mellan Karolinska Institutet (KI), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Stockholms Läns Landsting (SLL) i syfte att bidra till att utveckla Stockholmregionen som ett medicintekniskt centrum i världsklass.

CTMHs vision är förverkligandet av den potential som KI, KTH och SLL har tillsammans- att skapa och utgöra en medicinteknisk forsknings- och utvecklingsmiljö som är unik i Sverige och bland världens fem främsta.

Som portal skapar CTMH arenor och verksamheter som stimulerar och utvecklar utbytet mellan näringsliv, akademi och vård i gränserna mellan teknik och hälsa, forskning och tillämpning.

CTMH utgör ett forum och drivkraft för bättre resursutnyttjande i snittet mellan teknisk och medicinsk kompetens, med tillämpningar för förbättringar av människors hälsa genom följande verksamhetsområden: CTMH är ett erbjudande till KIs och KTHs forskare med tillämpningar inom vården och medicinteknik, ett erbjudande till företag med intresse för dessa forskare och ett erbjudande till vårdens representanter med intresseför vårdens bidrag till och utbyte med forskningen och näringslivet inom medicinteknik.