Studentprojekt på CTMH

Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa erbjuder studenter inom teknik, medicin, ekonomi, design och management en unik chans att arbeta med innovativa projekt direkt kopplat till verkliga behov och utmaningar inom sjukvården och den medicintekniska industrin.

Kontakta Sjoerd Haasl;
sjoerd @ kth.se för mer information

Studentprojekt

Vill du lära dig om en av framtidens branscher? Välj klinisk innovation!

Västvärldens vårdkostnader har under 2000-talet ökat dubbelt så fort som BNP. I Sverige motsvarar kostnaderna drygt 9% av BNP och i USA ca 16% av BNP, dvs 4,3 ggr försvarsbudgeten. Trenden drivs bl.a. av den demografiska utvecklingen. År 2050 kommer exempelvis 33% av Europas befolkning att vara över 60 år. Dessa mycket krävande omständigheter gör att vården står under ett starkt förändringstryck. Såväl tekniska som organisatoriska innovationer är centrala nycklar i vårdens vidareutveckling.

Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa (CTMH) är ett samarbete mellan KI, KTH och SLL (Stockholm läns landsting). Tillsammans med vården identifierar vi aktuella behov på kliniken som behöver åtgärdas. Dessa behov ligger till grund för de projekt som vi erbjuder.

Vi ser gärna att studenter tar sig an dessa projekt, eller delar av projekten, inom ramen för sina uppsatser, examensarbeten eller som projekt i projektbaserade kurser. Genom att ta dig an ett av våra projekt kommer du i kontakt med kliniska experter och innovatörer och du får en förståelse för de komplexa frågeställningar och beslut som sjukhusklinikerna ställs inför. Kunskapen och nätverket du skapar under projektet är av stort intresse för konsultföretag, den medicintekniska industrin och sjukvården.

Vi ser gärna att examensarbeten genomförs i multidisciplinära team (KTH, KI, HHS, SU, Konstfack, UU, etc) och stöder dig som vill ingå i ett sådant team. Skicka din intresseanmälan till sjoerd @ kth.se.


SÖKBARA PROJEKT

Alla projekt för vårterminen 2015 har nu blivit tillsatta!


  TIDIGARE PROJEKT

  Titel Typ Tillhörighet
  Framtagning av ”personas” för analys av patientunderlag vid Reumatologiska kliniken Examensarbete Masternivå STH
  Modell för omvandling av operationslista (antal, typ) till krav på operationavdelningens resurser Examensarbete Masternivå Logistik, MH
  Automatiskt sökarsystem till operationsavdelningen (Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge) Examensarbete Masternivå ITM, KTH
  Tomosyntes Examensarbete Masternivå Matematik, KTH
  The Business Logics of Medical Technology Firms; Venture Capital for Swedish Med Tech Entrepreneurship Examensarbete Masternivå KTH
  Venture Capital for Swedish Med Tech Entrepreneurship Examensarbete Masternivå KTH
  Patientmedverkan i monitorering av patienter med kronisk sjukdom Examensarbete Masternivå KTH
  Image analysis for orthopaedic surgery Examensarbete Masternivå KTH
  Förändringsarbete i vården - en studie av HHH-mottagningen Examensarbete Masternivå Lund
  Marknadsplan för Sjukgymnastikkliniken Examensarbete Masternivå Karlstads Universitet
  Kompetensdelningsstrategi för Sjukgymnastikkliniken  Examensarbete Masternivå KTH
  Utveckling av en mekanisk vätskebalanssensor Examensarbete Masternivå KTH
  Metoder att hantera kommunikation mellan patient och vårdgivare vid Reumatologiska kliniken Examensarbete Kandidatnivå Fek, SU
  Distribution channel strategy design - Application and implementation in healthcare Examensarbete Kandidatnivå STH
  Kvalitet hos orsakskategorier för inställda operationer Examensarbete Kandidatnivå STH
  Kartläggning av processer: Fallstudie på reumatologikliniken, Karolinska sjukhuset Examensarbete Kandidatnivå KTH
  Preoperativt uppvärmning av patienten för att minska post-operativa komplikationer (Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge) Examensarbete Kandidatnivå STH
  Genomförbarhetsstudie inom datorstödd ortopedisk kirurgi - En studie med fokus på intellektuella rättigheter och tekniska förutsättningar Examensarbete Kandidatnivå STH
  Datorstödd navigering vid frakturkirurgi / Medical Technology: Computer-aided navigation in fracture surgery Examensarbete Kandidatnivå STH
  En studie över insättning av dropp i ambulans / A study of the insertion of the drip in the ambulance Examensarbete Kandidatnivå STH
  Förbättrad tillgång till referensmaterial vid röntgentolkning / Improved access to reference materials for X-ray interpretation Examensarbete Kandidatnivå STH
  Postoperativ mobilisering vid nedre bukkirurgi - hjälpmedel och deras möjliga förbättringar / Postoperative mobilisation in lower abdominal surgery Examensarbete Kandidatnivå STH
  Innovationsprocessen i medicinsk teknik – Fallet Inerventions / The Innovation Process of Medical Technology - The Case Inerventions. Examensarbete Kandidatnivå STH
  Sensorutveckling för mätning av vätskebalans Examensarbete Kandidatnivå KTH
  Behov av medicintekniska lösningar inom barncancervården Examensarbete Kandidatnivå STH
  Telemedicin för cancerpatienter Examensarbete Kandidatnivå KTH
  Remissflöden och vårdkedjor mellan onkologkliniken och sjukgymnastikkliniken Examensarbete Kandidatnivå KTH
  Samarbete mellan företag och sjukvård – för Sverige i framtiden? Projektarbete Läkarprg, KI
  Handling of IV-fuids in the ambulance Projektarbete UBE, KI
  Improvement of neck supports Projektarbete UBE, KI
  Mitigating transmissions in ER – automation vs silver-coated handle Projektarbete UBE, KI
  Easyweight Projektarbete UBE, KI
  SitPal - a foldable seat that can be attached to the stand tall walker. Projektarbete UBE, KI
  PhysioFit - a way to get patients to understand and remember training Projektarbete UBE, KI
  Matapan - a system to log food for kids in the ages of three to six years, presented in a child-friendly manner Projektarbete UBE, KI
  My eBox - Your personalized medication dispenser Projektarbete UBE, KI
  HelloFood - A Mobile Nutrition Application Projektarbete UBE, KI
  Caltroll - Health becomes fun Projektarbete UBE, KI
  Utveckling av en prototyp för mekaniska hudmätningar Projektarbete KTH