- Aktuella seminarier
- Tidigare seminarier
- Om öppna seminarier

ÖPPNA SEMINARIER
Klinisk Innovation

Klinisk innovation är ett brett fenomen som avser klinikcentrerade organisations- och teknikinnovationer. Innehållet i seminarierna speglar den breda ansatsen och ger Dig som är intresserad av ämnet chansen att möta experter inom området och är ett tillfälle att utöka Ditt nätverk och träffa andra personer intresserade av klinisk innovation. Seminarierna nedan gäller hösten 2013 och våren 2014.

Seminarierna erbjuds utan kostnad. Antalet platser är begränsat, vänligen anmäl Dig till [email protected] (ange namn, arbetsplats eller utbildningsprogram och mobil). Lokal meddelas vid anmälan.