GRUNDIDÉ
Sverige har länge funnits i framkanten av såväl vårdutveckling som medicinteknisk utveckling. Här har bla. pacemakern, strålkniven, dialysapparaterna och respiratorn skapats. De senaste åren har dock innovationsförmågan i svensk Hälso- och Sjukvård tappat kraft. Som ett led i att utveckla en innovativ region i världsklass går SLL, KI, och KTH ihop för att skapa en unik innovationsmotor. Clinical Innovation Fellowships baseras på följande grundläggande idéer:

INTEGRATION I KLINIKEN
Hjärtat i Clinical Innovation Fellowships är vistelsen på och interaktionen med en klinik. Varje team tilldelas en specifik klinik, där fellows genomför fältobservationer för att på plats identifiera behov och möjligheter. Klinikens medverkan är dock inte begränsad till fasen ”Behovsidentifiering på kliniken”. Klinikledningen är engagerad från början av Fellowships och klinisk personal deltar även i de andra två faserna: ”Utbildning” (som lärare), och ”Prioritering och lösning” (som mentorer och rådgivare).

MULTIDISCIPLINÄRA TEAM
På sjukhuskliniker bedrivs idag en mycket komplex och avancerad verksamhet som karakteriseras av en växande tekniktäthet och specialisering. Medicintekniska och organisatoriska innovationer kräver ett multidisciplinärt grepp. Därför består teamen av fyra deltagare som var och en bidrar till gruppen med olika kompetenser, framförallt inom teknik, klinik och management. Utöver fellows egna kompetenser kommer varje team att ha tillgång till mentorer och expertnätverk.

FÅTAL NOGGRANT UTVALDA DELTAGARE
Varje år kommer endast åtta personer att delta i Clinical Innovation Fellowships. I deras roll som fellows blir de en viktig del av Stockholms kliniska innovationssystem. Fellowships kräver hundraprocentigt engagemang, initiativ- och drivkraft från var och en av deltagarna. Urvalsprocessen är därför en viktig del av satsningen, och kommer att fokusera på de sökandes förmåga att ta initiativ, deras driftkraft och vilja att skapa innovationer och förändringar. Vi söker därför personer med stark akademisk bakgrund, som är mogna för att leda innovationsprojekt inom den vanligtvis svåra vårdsektorn, och som trivs i öppna, komplexa situationer.
NÄTVERKSBASERAT ARBETE
Innovationsarbetet under Fellowships kommer rimligen att kräva tekniska och medicinska kunskaper som går utöver fellowsteamens egna. En viktig del i teamets arbete blir därför att skapa nätverk som kan erbjuda relevant kunskap och erfarenhet. CTMHs nätverk av forskare, kliniker och näringslivsrepresentanter utgör en utgångspunkt, men fellows förväntas skapa sina egna nätverk kring sina konkreta frågor.

VARFÖR
Hälso- och sjukvårdskostnader ökar snabbare än intäktsbasen (skatter). Det finns såväl positiva som negativa orsaker. Bland de positiva hör en ökad livslängd – se figuren med den estimerade befolkningspyramiden 2050 – och den medicinska och tekniska utveckling som gör det möjligt att behandla fler sjukdomar. Den viktigaste negativa orsaken är utbredningen av ohälsosamma livsstilar.

Siffrorna ser något olika ut mellan länderna, men alla EU-medlemmar samt USA visar samma oroande tendens.STANFORDMODELLEN
Vid Stanford University har ett s.k. Biodesign Fellowship-program funnits sedan 2003. Programmet ingår som den centrala delen av den mycket framgångsrika satsning som Stanford Biodesign har gjort för att främja gränsöverskridande medicinteknisk forskning och utveckling.

De flesta utexaminerade Stanford fellows-team har erhållit åtminstone ett patent på sina uppfinningar. Vidare har det etablerats ett tiotal startups, som alla har erhållit riskkapitalfinansiering. I CTMH:s projekt att driva en liknande Fellowships-satsning i Stockholm ingår även att skapa samarbeten med Stanford Biodesign. Biodesign har uttryckt intresse i att etablera samarbeten med Clinical Innovation Fellowships som enda Europeisk samarbetspartner och ett mål är att det i Clinical Innovation Fellowships ingår ett utbyte med Stanford som del i Fellowships.Fellows 11-12 tillsammans med verksamhetscheferna för värdklinikerna (Cecilia Carlens, Reumatologiska kliniken och Björn Holmström, Anestesi- och intensivvårdskliniken - Huddinge; båda vid Karolinska Universitetssjukhuset) och Lars-Åke Brodin (skolchef, KTH-STH).

Anestesi-teamet på plats för att observera (oktober 2011). Foto: Katja Elmén

---------------------------------------------
"Teamen, metoden, mottagandet på kliniken - förutsättningarna att hitta innovationer för att förbättra vården kan inte bli bättre!"
- Hanna, fellow 10-11

"Det är inte bara så att någon öppnar dörrarna till sjukhuset åt en; det är till och med folk där inne som drar in oss och ser potentialen av att vi kommer dit i våra tvärdisciplinära team. Våra nätverk växer explosionsartat och det är oerhört givande att kunna få en så personlig kontakt med sjukvårdspersonalen."
- Anna, fellow 10-11

"Att ha ett helt sjukhus runt hörnet där man när som helst kan gå bakom kulisserna är otroligt lärorikt och inspirerande!"
- Johan, fellow 10-11

"Efter att Hanna och jag spånat på vilken info patienterna behöver på akuten, tog det en natt innan Sjoerd hade knackat ihop en prototyp till en app som vi kunde visa vice sjukhusdirektören. Det är unikt."
- Sara, fellow 10-11