Team Akut 2010-11: Hanna Reuterborg, Johan Tegin och Sara Pütsep (foto: Ulf Börjesson)Ulrika Henricson och Olof Jonmarker, team Reumatologi 2011-12 (foto: Tobias Öhman, den tredje teammedlemmen).


Clinical Innovation Fellowships 2013-2014


CIF 13-14 pågår mellan 1:a oktober 2013 och 31:a maj 2014. Under den tiden är fellows heltidsengagerade i programmet. Årets team samarbetar med Barnonkologen, Neurokirurgiska kliniken och Transplantationskliniken på Karolinska universitetsjukhuset.

Årets deltagare:

Team Barnonkologen:
Helena Bladh
Mikael Karlsson
Christopher Scheutz
Linda Svensson
Team Neurokirurgi:
Christian Bremer
Caroline Blomqvist
Lisa Sahlin Torp
Jano Dib
Team Transplantation:
Maria Lindström
Anders Westermark
Gaël Chosson
Anders Lindström