Clinical Innovation Fellowships 2014-2015 - Jonathan Ilicki


Jonathan Ilicki, team hjärtkliniken

Vad gör du idag?
Jag arbetar som AT-läkare på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

Varför sökte du till Clinical Innovation Fellowships?
Sjukvård är komplex och att försöka förbättra sjukvård är ofta ännu mer komplext. Enkla problem kan vara svårlösta då man utöver den medicinska aspekten måste tänka på exempelvis användarvänlighet och hur lösningen ska implementeras – saker som inte ingår i läkarutbildningen. CIF tilltalar mig av denna anledning; jag tror att man kommer längre om man arbetar multidisciplinärt och på så vis får nya perspektiv på utmaningar inom vården. Fellowship:et ger mig också ett unikt tillfälle att lära mig mera om innovationsprocessen inom medtech och hur man omvandlar en förbättringsidé till verklighet.

Vad tror du kommer vara den största utmaningen för dig med Clinical Innovation Fellowships?
När man arbetar som läkare är man van att tänka på ett visst sätt. Jag tror att det stundom kommer att vara svårt att släppa läkarperspektivet och kritiskt granska sådant jag annars inte ifrågasätter.

Vad tror du om framtiden efter Clinical Innovation Fellowships?
Nytänkande behövs inom sjukvården och jag tror att även unga läkare kan bidra till en positiv utveckling av vården. Jag hoppas att CIF lär mig att se på utmaningar i vården ur ett bredare perspektiv samt ger mig praktisk erfarenhet av att arbeta med innovationer - och i den bästa av världar även hur man kombinerar detta med kliniskt arbete!