Clinical Innovation Fellowships 2013-2014 - Mikael Karlsson


Mikael Karlsson, team barnonkologen

Vad gör du idag?
Just nu doktorerar jag inom mikrosystem på KTH där jag jobbar med s.k. lab-on-a-chip för att ta fram nya diagnostiska verktyg för sjukvården. Mitt huvudprojekt handlar om blodförgiftning, där man försöker ersätta tidskrävande bakterieodlingar med ett snabbtest för analys av bakterier direkt på ett patientprov, för att få snabb information om antibiotikaresistens.

Varför sökte du till Clinical Innovation Fellowships?
Jag tror starkt på idén! Jag har under mina forskarår sett att det är enormt viktigt med nära samarbeten mellan teknik och sjukvård om man vill lyckas med medicinteknisk utveckling. CIF verkar följa den principen och dessutom möjliggöra utredningar av viktiga problem som aldrig skulle nå ut i forskarvärlden. Att få jobba i en sådan miljö och i multidisciplinära team känns verkligen spännande!

Vad tror du kommer vara den största utmaningen för dig med Clinical Innovation Fellowships?
Det blir nog en utmaning att få jobba på ett helt nytt sätt och i nya miljöer, men jag kan tänka mig att det framför allt kan bli svårt att snabbt göra urvalet av de lösningar man vill satsa på.

Vad tror du om framtiden efter Clinical Innovation Fellowships?
Jag känner att jag har en mycket spännande tid framför mig och CIF känns som ett steg i rätt riktning för mina framtidsplaner. Jag har trivts mycket bra med forskning, och nu ser jag fram emot en tid att jobba ännu närmare sjukvården. Det verkar finnas goda förutsättningar för att komma på idéer eller lösningar som kan utvecklas vidare till kommersialisering eller forskningsprojekt.