Team Reumatologen - Ulrika Henricsson, Tobias Öhman, Olof Jonmarker - skriver här om sina upplevelser, iakttagelser och erfarenheter från Clinical Innovation Fellowships.


Ulrika Henricsson


Olof Jonmarker


Tobias Öhman
Team - Reumatologen

Nr 23, vecka 11

Nr 23, vecka 11

Hej,

Det känns bra att vi denna vecka konkretiserat vårt koncept och förberett ett prototypbygge.
Mentorsmöte i Tisdags då vi presenterade vår idé med scenarion och skisser över hur den skulle kunna fungera i stora drag. Olof är duktig på att ta hand om alla x-jobbare medan jag och Tobias försöker hantera resten av skutan. Höjdpunkten var nog måndagens möte med HR-direktör Lena Freijd på KS. Inte minst för att det var intressant för oss att prata möjligheter efter CIF. Men mest på grund av att jag lyckades få en skymt av Birgir som stack in huvudet i mötesrummet och elegant transporterade ut en förslagstavla därifrån.

Hälsningar
Ulrika

Nr 22, vecka 10

En snabb vecka, som vanligt. Utveckling av konceptet och återhämtning från ett intensivt sportlov. Vi stämmer av en del idéer med patienter på kliniken samt följer dem från dörr till dörr. Fortsatt positivt respons, men en del frågetecken kring den exakta nyttan och finansiering får oss att fundera en del.

Vid handledningsmöte får Erik oss att tänka i en lite ny riktning som känns spännande men som vi väljer att inte förklara närmare här.

Tankar och förberedelser kring mentorsmötet i kommande vecka upptar resten av veckan. Vi utvecklar scenario för att kunna beskriva vårt koncept närmare. Dessa presenteras delvis som korta teaterstycken, mycket till nöje för alla.

Vissa av oss vill genast börja programmera, slänga oss ut i branten utan vidare förberedelser och pressa fram en enkel lösning. Samtidigt inser vi alla att det är viktigt att vår första prototyp är bra och fångar essensen i vårt koncept.

Nr 21, vecka 9
Båda teamen har tagit ledigt från och med onsdag den här veckan. För oss föräldrar är det ju passande eftersom barnen har sportlov. För andra fellowskandidater är det nog minst lika välkommet - det ryktas om resa till Alperna.

Förra veckan har vi i en workshop stämt av behoven som rör vår idé hos reumatiker. Den här veckan har vi stämt av motsvarande behov från klinikens perspektiv. Vi tror vi kommer få ihop en tjänst som uppfyller bådas behov och slänger oss nu med stor iver in i konceptframtagningen.

/Tobias

Nr 20, vecka 8
Så närmar vi oss veckans slut. Det har gått snabbt. Mycket snabbt. Veckan har kretsat runt patient-workshoppen som gick av stapeln på onsdagkvällen på reumatikerförbundet. Parallellt har vi tittat på möjliga stipendier och anslag som vi eventuellt kommer behöva söka den närmsta tiden och samtidigt haft kontakt med våra ex-jobbare och en möjlig ny ex-jobbare.

Workshoppen såg först ut att bli en flopp, 5 deltagar hoppade av i sista sekund. Kanske var det väderomslaget, kanske alla vintersjukor som går runt. Men tack vara ett starkt engagemang från de som faktiskt kom (tack till er alla!) lyckades vi ändå få igång en mycket spännande och givande diskussion. Våra idéer är fortsatt intressanta, även om de ännu inte är så mycket mer än primitiva koncept. Mötet avslutades med deltagarnas önskan om att vi faktiskt skall göra något och inte bara prata och utreda.

Torsdagen ägnades åt en genomgång av workshoppen, ett möte med en möjlig ex-jobbare och ett första gemensamt möte med kommunikationsprojektets deltagare och handledare på KS i Solna.

Utmärkande för veckan är att vi försöker följa projektplanen som utvecklades i slutet av förra veckan. Hittills verkar det vara ett bra sätt att strukturera upp arbetet. Vi ser nu fram emot att på ett tydligare sätt presentera vår vision så att vi kan få respons och testa funktioner mot faktiska användare. Det blir spännande! Trevlig helg.

Nr 19, vecka 7
Kära läsare,
Denna vecka har präglats av planering. Planering av vår kommande Workshop, planering för att nätverka, utveckla och för hela våren, planering för att planera… ja, du fattar. Låter kanske trist, men nödvändigt för oss eftersom vi har kommit till en punkt när mycket måste hända samtidigt och ganska snabbt.

Jag ser fram emot vår Workshop nästa vecka och om alla kommer blir vi ett ganska stort antal som ska försöka få ihop bra idéer. Lite nervöst känns det också eftersom vi aldrig träffat många av de som kommer. De flesta har inte heller träffat varandra förut. Jag hoppas bara att alla tycker det är roligt och att vi får ut så mycket som möjligt av eftermiddagen.

I onsdags var vi på infoträff om ”Fellowships” och träffade några sökanden till nästa omgång. Kul att se några gamla bekanta från Konstfack där!

Vi hade också en mycket trevlig kväll med ”Fellows Alumni” m.fl. på Wagamama i city. Det gjorde ingenting att vi var tvungna att ta en fördrink på Radisson när bordet inte var bokat som vi trodde. Det var kul att nästan alla kunde vara med!

Hälsningar
Ulrika

Nr 18, vecka 6
I veckan har vi jobbat vidare på att få kontakt med folk till vår testpanel, workshopen som vi vill hålla om ett par veckor och till vår sajt där man kan lämna förslag på e-hälsotjänst. Vi har sökt kontakt med hjälp av en Facebooksida, mailat i alla nätverk vi känner till, satt upp lappar, träffat patienter på kliniken och sist men inte minst - idag går förhoppningsvis reumatikerförbundet ut med information i ett mail till medlemmarna.

Och nu börjar vi se resultat. Workshopen är fullbokad och svar/förslag trillar in. Men vi vill ha fler idéer och fler personer till vår testpanel innan vi är nöjda.

Vi har tagit fram tre koncept på hur ett planeringsverktyg skulle kunna se ut för vårdens behov och för patinters behov. Det är fortfarande en ganska öppen fråga hur den slutgiltiga lösningen kommer se ut - vi vill ju få med användarna så mycket som möjligt i beslutsprocessen. Men det känns ändå bra att prata om lösningen på en konkretare nivå.

Ett antal exjobbare har varit på besök för att få veta mer om våra ex-jobbsprojekt. Olika och intressanta bakgrunder öppnar för flera möjliga infallsvinklar till framför allt ett av projekten som handlar om kommunikation: hur ser informationsflödena ut på kliniken? Vad skapar värde och vad skapar onödigt arbete i allt som har med informationshanteringen att göra? Att applicera Value Stream Mapping kunde vara mycket intressant för oss, exjobbarna och kliniken. Det skulle kanske också vara ett intressant case för sjukhusledningen i stort som är så intresserade av LEAN.

/Tobias

Nr 17, vecka 5
I veckan har vi lanserat en webbsite för att samla in användares (reumatikers) behov. Vi ställer en enda öppen fråga om vilka “digitala tjänster” besökaren har behov av. Vi hoppas frågan är formulerad på ett sätt som är tillräckligt öppen för att få in intressanta behov som inte är styrda av våra förutfattade meningar, men samtidigt hoppas vi att frågan inte blir för ospecifik och svår att förstå. Parallellt försöker vi bygga ett nätverk med intresserade patienter som vill delta i en testpanel som inledningsvis kommer bjudas in till en workshop om temat e-hälsotjänster.

Fokus denna vecka har varit att hitta kanaler för att nå intresserade patienter. Du som läser detta får gärna gå in på www.patientmedverkan.se och lämna ditt bidrag. Även om vi först och främst riktar in oss på reumatikers behov så är också du välkommen att tycka till.

/Tobias

Nr 16, vecka 4 Vi är mitt inne i en revolution! Dagens patienter har helt andra förutsättningar än tidigare med information av hög kvalitet endast en Googling bort. Kraven på flexibilitet och tillgänglighet ökar ständigt. Samhället i stort följer med och tillgodoser kraven - utom inom sjukvården som är hopplöst efter på det området. Samtidigt tar kostnaden för sjukvård en allt större del av BNP i anspråk i takt med att vi lever längre och som befolkning sett blir allt äldre. Det är ju bra att vi kan bota allt fler sjukdomar, men samtidigt ökar kostnaderna därmed i alltför hög takt.

Patientens medverkan i sin vård och hälsa är till nytta för både samhället och individen. Utvecklingen går åt det hållet men för långsamt tycker många och därför byggs ett parallellt sjukvårds (eller hälsovårdssystem) upp där patienter och privata aktörer utanför vårdkedjan tar egna initiativ med att själva utföra tester i hemmet, monitorera hälsodata i hemmet, använder vårdrelaterade appar, engagera sig i patientcentrerade sociala medier och alla möjliga andra webbtjänster, s.k. e-hälsotjänster.

Internationellt finns en uppsjö e-hälsotjänster av alla sorter med innovativa affärsmodeller. Hittills har ingen affärsmodell visat vad den går för men det finns en tilltro till att drivkrafter kommer falla på plats. Inte minst i Sverige är nuvarande ersättningssystemet inom sjukvården ett hinder för utvecklingen. Ändå tycker jag det är konstigt att det inte finns fler försök i en annars så mogen IT-nation. Det tänker vi ändra på.

/Tobias

Nr 15, vecka 3

En vecka av spännande möten. Våra idéer börjar ta fart.

Reumatologen börjar verkligen visa vilken otrolig potential man byggt upp under många års tid. Vi visste sedan tidigare att klinikens forskning är omfattande. Trots att vi nu fokuserat på e-Hälsotjänster verkar resurserna, kunskapen och framåtsträvande nytänk bara öka.

Kvalitetsregistren, som reumatologen varit med och utvecklat som pionjärer och som särställer sjukvården i Sverige är bara början. Genom Staffans kontakter på LIME öppnas portar mot en framtid byggd kring en mycket mer avancerad interaktion mellan patienter och sjukvård. Vi har träffat Sara Riggare och Elena Eftimovska som båda är delar av denna framtid. Vi har pratat på skype med bland annat Andreas Hager och bokat in möten för kommande veckor.

Parallellt med detta har vi haft brainstorms med team Anestesi, brainstormat själva och träffat Erik, Bertil och Oscar. Allt för att bättre nagla fast vårt exakta arbetsområde. Alternativen är tydligare än någonsin och på onsdag i nästa vecka skall ETT presenteras för en noga utvald skara.

Veckans insikt kom under mötet med Sara Riggare. Vi konstaterar att CIF kan liknas vid en graviditet. Nio (eller egentligen åtta) månader, med ultraljud, foglossningar, illamående och stora förväntningar. Allt för att i slutet av maj förlösa en innovation med egen livskraft att vidare utveckla och driva framåt. Hur selektionen av ett behov och en idé från många passar in i denna analogi väljer vi att ignorera. Trevlig helg!

Nr 14, vecka 2

Vi fokuserar på intervjuer och möten. Patientintervjuer med fokus på informationsflöden ger en djupare inblick. Mycket tid läggs på att få ut så mycket som möjligt av fredagens workshop med vår egna referensgrupp på reumatologen. Anna Thies, fellow 2011, har visat ett allt större intresse för vårt arbete och är med i förberedelsearbetet av workshopen.

Fredag morgon är alla på plats, Ralph, Lars, Staffan, Carina från reumatologen och Jag, Ulrika, Tobias och Anna från CIF och SU. Ostörda får vi arbeta i två timmar. Mötet går bra. Vi lyckas brainstorma fram ett antal intressanta idéer och alla verkar tro att det finns en framtid för fortsatt samarbete. En snar uppföljning bokas genast in.

På eftermiddagen träffar vi nyckelpersoner på Reumatikerförbundet. Det har varit ett svårt möte att få till. Vi blir inte besvikna. Förbundet presenterar en annan bild än den som vi har hittills och vi får hjälp med ytterligare kontakter för att förbättra vår bild ytterligare.

Efter denna vecka känns det som om vi verkligen närmar oss vår lösning. Vi tar en kort afterwork och planerar för kommande vecka. Fortsatt utan tydligt arbetsområde men med en tydligare riktning.

Nr 13, vecka 1
Under ledigheten har vi var och en sammanfattat intryck av de tio behoven. Nu gäller det att hitta 1 behov som vi skall gå vidare med och 3 behov att ha i reserv. Efter interna diskussioner och kompletterande research kom vi fram till att gå vidare med “Patientcentrerade e-hälsotjänster med professionens medverkan” samt “Infosystem på vårdställen”, “Lösningar för smärtpatienter” och “Minska dosberoende biverkningar”.

Efter ytterligare diskussion kom vi tyvärr fram till att det valda behovet egentligen är flera behov. Mest intressanta sub-behoven som vi formulerat hittills är “Att känna gemenskap med och dela erfarenheter med andra patienter”, “Stöd för minnesanteckningar vid samtal mellan läkare och patient” samt “Stöd för patienter att skapa och följa upp sin egen hälsostrategi”.

Vi känner att vi behöver mer stöd och validering av behoven samtidigt som vi vill komma vidare och fokusera på ett behov.

Nr 12, vecka 51
Veckan inleddes med att vi sammanfattade våra observationer. Enligt vår valideringsstrategi är veckan i första hand till för fördjupad validering gärna genom möten. En liten besvikelse att våra första två möten (lunchmöten måndag och tisdag) avbokades. Efter ett intressant och inspirerande möte med Klareskog, Lindholm och Andrén tar vi jullov. Gott nytt år.

Nr 11, vecka 50, Olof
Vår första vecka av egentlig djup-validering. Veckan inleddes med ett trevligt möte här på CTMH med Jan Lundahl som inte kunde komma till förra veckans mentorsmöte. Anestesiteamet och vi gick i tur och ordning igenom våra behov och Jan gav feedback. Trots att det blev något av en repetition hade Jan många kloka tillägg att göra. Parallellt med detta och vidare på eftermiddagen fick vi del två av psykolog Oskars ledarskapsutbildning. Denna gång handlade det om feedback.

Resten av veckan fortsatte vi med vår validering. Efter beslut i förra veckan ägnade vi en gemensam förmiddag eller eftermiddag åt varje av de sju viktigaste behoven. Många av behoven visade sig lite svåra att hantera. Många av dem är svåra att validera på kliniken. Vi ringer därför runt till andra kliniker, både på reumatologkliniker i landet och inom andra specialiteter. Vid närmare granskning glider en del av våra behov iväg. En del är diffusa och allt för omfattande, andra är i det närmaste färdiga lösningar.

Veckans kulmen kom på torsdagen när vi träffade både Staffan (reumatolog ur referensgruppen) och Erik Pineiro på Hanssons Café på söder, den ena efter den andra. Mötet med Staffan var uppfriskande och nya idéer delades och presenterades. Vid det efterföljande mötet med Erik gick vi igenom våra behov på nytt och tillsammans formades något tydligare tankar kring hur vi skulle gå vidare.

/OJ

Nr 10, vecka 49, Olof
Veckan dominerades av mentorsmöte nummer två. Efter mycket diskussioner och funderingar kring presentation drog Tobias igenom vår lista på Sing-sing på KTH. En givande diskussion följde och samtliga mentorer fick ranka sina favoriter. Efter detta möte gick vi vidare med att försöka planera vår validering. Det hela tog sig uttryck genom en fördjupad kvick-validering av 3-4 behov per person och ny avstämning inom kort.

/OJ

Nr 9, Vecka 48, Olof
Efter vecka 47 har vi nu 10+10 behov. Kort beskrivna men ändå. Vi ägnade första delen av veckan till att förbereda vårt referensgruppsmöte. Mötet gick ganska bra. Våra förslag presenterades och tillsammans valde vi ut tre att jobba vidare med. Dessa formulerades sedan om och lämnades över som korta beskrivningar för examensarbete. Resten av veckan ägnades åt att närmare beskriva våra investerbara behov och förberedelse inför kommande veckas mentorsmöte.

/OJ

Nr 8 Vecka 47, Tobias
Den här veckan sägs vara den intensivaste. Vi ska filtrera fram (välja) de 10 bästa implementerbara och de 10 bästa investerbara behoven. Hundratals behov ska slängas under loppet av några dagar. Vilka ska vi slänga? Vad är egentligen implementerbart? Investerbart? På vilket sätt är ett behov bättre än ett annat? På vilken nivå skall man beskriva ett behov? Mycket av det här kändes så självklart när vi läste boken om Biodesign. I verkligheten är det inte lika lätt. Det finns inget facit ens för ett tiotal behov. För hundratals behov tror jag det är omöjligt att komma fram till ett optimalt resultat. Men tillräckligt bra skall det vara. Och i slutändan är det nog inte exakt vilket behov vi går vidare med som avgör, utan hur vi går vidare med det.

Två händelser utöver filterprocessen är speciellt värda att nämnas. Onsdagens workshop i patientmedverkan som Sjoerd höll i lockade folk från hela landet. Workshopen var en kick off för ett Vinnova-finansierat CTMH projekt med mål att utröna i vilken grad och på vilket sätt patienter i framtiden kan vara delaktiga i sin behandlig. Intressanta projekt beskrevs och vissa visade sig angripa några av våra favoritbehov. Torsdagens rullstolsbasket tillsammans med ledningen och förra årets fellows var en höjdare. Tre matcher á 20 min renderade outhärdlig träningsverk i hela överkroppen och blåsor på händerna. Men det var det värt.

/Tobias

Nr 6 & 7, Veckor 45 & 46, Olof
Fördjupande observationer. Vi kämpar för att hålla kvar vårt grepp om verkligheten. Dimman ligger tät. Novemberkylan hjälper oss föga. Vårt förarbete ter sig mer och mer frånkopplat från verkligheten för var dag och vi har varit tvungna att stanna upp upprepade gånger för att tänka igenom vår metodik.

Det hela började med vår första kontakt med Mentorsgruppen. Vi visste att det var ett viktigt möte och försökte därför strukturera oss så gott vi kunde. Med samlad kraft och med Eriks stöd lyckades vi lappa ihop en kort presentation av tankar och idéer. Med-tech på reumatologen är inte någon självklarhet och kanske blev det fler frågetecken än klarhet, inte bara hos oss.

Vi famlade vidare. Vårt största huvudbry var våra observationer. Många är av typen insikter. Andra är saker vi fått berätta och som kanske bara skymtas en kort sekund på mottagningen i Solna, Huddinge eller SÖS. Snabbkvantifiering av dessa omogna tankar blev svår, i stort sätt omöjlig. Vår wow-faktor gick inte riktigt att stödja sig på. Många långa samtal ledde oss mot dels riktade frågor att ställa på kliniken och dels en kategorisering av observationer. Trots överlapp av observationer och stor oro för förlust av tankar och idéer skymtade vi en antydan till ljusning.

Vecka 46 präglades av att få fram en lista på runt 10 implementerbara behov som presenterades på torsdagen för Sara Pütsep, fellow 2010, på Helseplan. Parallellt med detta korta sporadiska observationer, intervjuer med Marit på Sirona och Joakim på Health Navigator, studietid på Kungliga Biblioteket och ett storslaget studiebesök på nordeuropas enda antroposofiska klinik Vidarkliniken i Hjärna. Fyllda av information om Sironas djupaste hemligheter, diviserse tyska oljors och enbärsrökta filtars goda helande effekter men också ett mer människocentrerat synsätt gick vi in mot veckans final.

Tordagens möte med Sara gick över lag bra. Hon var positiv och hjälpte oss att fokusera. Idag, fredag blev en produktiv dag. Behovslistan tog form och arbetet med att gå igenom alla observationer för att formulera behov flöt på bra. Nu sitter vi här och ser med förväntan och viss oro fram emot den kommande veckan: veckan då vi gör våra första urval.

/OJ

Nr 5, Vecka 44, Olof
Observation, till slut! Efter förra veckans introduktioner, handskakningar och kringresande mellan klinikens alla tre delar fick vi äntligen svida om till sjukhusets uppfriskande blå och vita kläder. Till och med rock. För vissa en stor upplevelse. Detta följdes åt av observationer på samtliga siter, både mottagning och dagvård men även till viss del slutenvården.

Alla observationer förs in i databasen, som nu närmar sig 300. Samtidigt har vi haft en hel del diskussion kring behovsformulering som visat sig lite svårare än vi tänkt oss. Många observationer kan generera flera observation, de flesta behov är svåra att kvantifiera och någon enkel och smart kategorisering bjuder sig inte. Vår bild av klinikens komplexitet och struktur växer sakta fram.

Veckans höjdpunkt och kanske veckans lösning var när vi upptäckte den skärmsläcke-dödande mus/provrörs-tipparen som självklart dokumenterades med både rörliga bilder och ljud.

Sammanfattningsvis en ny vecka med massor nya upplevelser. Vi planerar nu för fullt aktiviteter för kommande vecka och tänker oss då försöka bredda våra observationer för att skapa oss en bättre bild av patientens kontakter med vården och förstå de problem som då uppkommer.

Hälsningar Olof

Nr 4, Vecka 43, Tobias
Härligt! Den här veckan har vi haft vår första riktiga närkontakt med Reumakliniken - uppdelade på tre siter: Huddinge, Solna och SÖS. Hundratals personer, 50-tal rum/avdelningar/korridorer/trapphus/hissar utspridda på tre geografiska ställen samverkar till att sprida ett trivsamt kaos i tre Fellowship-kandidaters hjärnor.

Det är givande att ha möten med alla inblandade yrkesgrupper. Förståelsen om hur verksamheten fungerar och vad folk tycker, känner till om sitt och varandras sätt att arbeta växer fram. Undrar om de tycker att vi frågar för mycket? De brukar börja mötet med en bunt OH-utskrifter. Sällan hinner vi se mer än den första.

Efter halva veckan hade vi 163 “observationer”. Fortsätter vi så här i 3,5 veckor till så kommer vi ha 1304 att formulera behov utav. Dags att stänga igen luckorna? Nej - aldrig i livet! Men kanske ska vi sålla lite mer redan nu. /Tobias

Nr 3, vecka 42, Ulrika
Kära blogläsare,
Denna vecka har varit späckad med föreläsningar och seminarier. Vi har fått lära oss om sjukhusets flödesarbete, om ekonomistyrning inom vården, hur man tänkt när man byggt upp KS IT-system, hur man söker information i KI´s bibliotek, hur en riskkapitalist tar sitt avgörande beslut och en inblick i hur Medtechbranschen ser ut globalt.

Vi har också besökt den tekniska avdelningen här på KS i Huddinge där de reparerar och justerar sjukhusets alla makapärer och molijoxer.

Vi fick bra hjälp i våra diskussioner kring “Strategiskt Fokus” av vår psykolog, Oskar, som kunde strukturera upp våra tankar.

Jag är glad över besöket på Ergonomidesign, som på ett avslappnat och enkelt sätt lyckades inspirera samtliga att tänka kreativt när vi ska göra våra observationer!

Men höjdpunkten denna vecka var nog ändå att få träffa självaste sjukhusdirren på KS - Birgir Jakobsson. Han gjorde intryck (på oss alla tror jag) av en mycket vettig, ödmjuk och stabil person, vilket ju känns tryggt. Jag är också väldigt nöjd med min idolbild på mig och Birgir!

Hälsningar
Ulrika

Nr 2, vecka 41, Olof


Vecka 41 närmar sig sitt slut. Vi har haft fullt upp hela veckan. Det känns fortfarande lite omtumlande med allt. Vi har varit på presentationer av designprocessen. Myra visade exempel på industriell design och den fysiska processen inom med-tech. Transformator Design som håller på med service design visade exempel på sina processer och sitt tänk med fokus på sjukvården.

Håkan Kullvén på INDEK KTH gav oss en introducerande inblick i ekonomisk styrning och ekonomiska instrument.

Vi har även lyssnat på fellows Anna och Hanna som berättat om CIF 2010/2011, träffat psykolog Oskar som pratat om gruppdynamik, och slutligen nu även träffat Niklas och Sara från Helseplan.

Det hela skulle jag sammanfatta som en vecka av designprocessens fundament och grunderna i förändringsarbete. Detta har legat till grund för diskussioner inom gruppen om ledning och arbetsuppgifter.

Vi har kommit en bit på vägen och ser med spänning fram emot kommande vecka som ser mycket fullspäckad ut redan! Innan helgen en grande finale med Oskar Frånberg och Anna Rasmuson från INHALOX TECHNOLOGY AB respektive Strategisk Verksamhetsutveckling KS.

Vi hörs!

Nr 1, vecka 40, Tobias
Kära bloggläsare.
Detta är det första inlägget från team Reuma Clinical Innovation Fellowship 2011-2012. Teamet består av civ ing Tobias Öhman (vid tangentbordet), läkare Olof Jonmarker och industridesigner Ulrika Henricsson.

Vi drog igång i måndags med tre dagars internat på Håtuna Stenhus en mil utanför Sigtuna. Närvarande var team Reuma, team Anastesi, Erik, Sjoerd och Bertil (måndag förmiddagen). Att dra igenom Biodesign (innovationsprocessen vi arbetar med) på tre dagar med inbakade övningar var nog den bästa teambuildingen man kan önska sig. Vi är tacksamma att vi slapp hoppas säck, spela rollspel och ha dragkamp - sådana där saker som annars brukar anses bygga team.

Vi är alla nu förberedda på att sätta tänderna i alla projektet. Men först och främst ska vi under resten av veckan hitta metoder och former att arbeta med som passar oss alla i teamet.