Team Anestesi - Karin Lidman, Peter Wittrup, Mathias Eklund- skriver här om sina upplevelser, iakttagelser och erfarenheter från Clinical Innovation Fellowships.


Karin Lidman


Peter Wittrup


Mathias Eklund


Team - Anestesi

Vecka 13
Vecka tretton gick sannerligen i prototypandets tecken! Material köptes in och experimenterades vilt med i Tobias (en av kollegorna i Team Reuma) garage. Det är kul att se de nya tankar och idéer som föds när man bygger prototyper. Koncept som inte fungerar som det var tänkt genererar nya lösningar, som förhoppningsvis fungerar bättre.

Värt att uppmärksamma denna vecka var också att studenterna som utför examensarbetet om att värma patienter preoperativt äntligen kunde inkludera den finska värmedräkten (omnämnd i inlägget för vecka 11) i studien.

Vecka 12
Veckan startade med att vi mötte vår psykolog Oskar från Psykologifabriken. Vi har haft möten med honom lite då och då och han hjälper oss med våra mål och beteenden inom gruppen. Han har varit ett fantastiskt bra stöd och gett oss i gruppen en hel del nya insikter.

Veckan i övrigt har handlat mycket om att jaga material och spåna kring hur en prototyp på vår produkt ska se ut. Vi har varit runt på sjukhuset och studerat hur och var produkten kan användas samt diskuterat en del med sjukhuset medicintekniska avdelning (MTA). De har varit mycket hjälpsamma och visat oss en hel del av tekniken som finns på sjukhuset och till och med visat oss vad som finns under skalet på en del produkter.

Ett av våra examensarbeten har också dragit igång på allvar. Studenterna ska bland annat göra en pilotstudie på effekterna av att värma patienterna innan operationen för att på så sätt kunna undvika att deras kroppstemperatur sjunker alltför mycket under själva operationen. På torsdagen var det dags för första kontrollpatienten där studenterna mätte patientens temperatur kontinuerligt och allt gick bra mycket tack vare att personalen på GastroCentrum Kirurgi och PreOp var mycket hjälpsamma och stödde projektet och studenterna. Pilotstudien kommer nu att fortsätta ett antal veckor framöver.

Vecka 11
Måndagen rivstartade vi med att ta hjälp av Bertil Guve som fick komma med synpunkter på de fyra spåren. Det kändes bra att pitcha förslagen för någon ‘utomstående’ innan mentorsmötet! Därefter väntade möte med Lena Freijd, HR-direktör på KS. Hon var intresserad av vårt arbete, hur det bäst kan tas till vara på, samt hur vi ser på tiden efter CIF. Vi lovade alla att mejla över våra CV:n!

På tisdagen hade vi både referensgruppsmöte och mentorsmöte. Det blev en intensiv dag! Under referensgruppsmötet gick vi igenom läget i de fyra examensarbetena. De flesta rullar på nu. Härligt! Mentorsmötet använde vi till att få feedback på våra fyra lösningsinriktningar. Två av inriktningarna stod ut som mest lovande..

Under onsdagen hade vi fint besök från Finland. Det var representanter från Finpro och Telespro som kom för att introducera oss samt personal på KS för Telespros värmedräkt. Ett av examensarbetena går ut på att titta på preoperativ värmning av patienter och denna finska värmedräkt kommer ingå som en av två värmande produkter. Ska bli spännande att se vad de får för resultat när de kör igång exjobbet ordentligt!

Resten av veckan ägnade vi åt att välja en lösningsinriktning (ja, nu har vi äntligen valt!) samt till att börja definiera denna inriktning närmre.

Vecka 10
Under denna vecka jobbade vi med att ta fram ett antal lösningsinriktningar och gallra fram de mest intressanta. Brainstorming var det huvudsakliga verktyget för att hitta inriktningarna. För att sedan gallra bland dem gjorde vi först en sållning utifrån egna huvuden, därefter undersökte vi marknad, state-of-the-art m.m. för fyra av lösningsinriktningarna. Att sedan välja lösning var inte enkelt! Vi tog en lång promenad ute i friska luften och diskuterade igenom för och nackdelar med de olika inriktningarna. Till slut enades vi om en favorit, men eftersom ett mentorsmöte väntade på oss i vecka 11 bestämde vi oss för att avvakta med ett slutgiltigt beslut tills vi hört mentorernas tankar och råd.

Vecka 9, 27:e februari - 2:e mars 2012

Brainstorming var det stora temat den här kort-veckan, tillsammans med en del möten. Onsdag - fredag hade vi “Sportlov”. Brainstorming var en fortsättning på de teman som kom från workshopsen.

Vecka 8, 20-24 februari 2012
Spännande vecka med workshops kring temat “Underlätta för vårdpersonal att sköta handhygienen”. Vi hade två workshops, tisdag och onsdag, med personal som jobbar på operationsavdelningen, så som anestesisköterskor, anestesiläkare och undersköterskor. Det fungerade bra, hög aktivitet bland alla deltagarna. En lärdom var att det definitivt behövs mer tid när man är flera personer. Det blev lite knappt med tid på den ena då det var god uppslutning och alla anmälda kunde komma loss från arbetet och delta. Intressant att höra vilka problem personalen ser i sitt dagliga arbete och även hur de tyckte att det var att göra den förberedande bookletten. Slutet av veckan bearbetade vi materialet som vi fått under de båda workshops.

Tillsammans med exjobbare hade vi ett par möten, bl a ett med Sara Pütsep, som jobbar på Helseplan och som följde första omgången av CIF. Vi hade även möte med prof. Per-Olof Nyström på Gastrocentrum tillsammans med en exjobbsgrupp samt en avslutande rundvisning på operationsavdelningen.

Vi avslutade veckan med brainstorming kring de barriärer som framkommit från observationer och workshops.

Vecka 7, 13-17 februari 2012
Den här veckan har vi spridit våra observationer utanför operationsavdelningen. Vi har varit på akuten och på en gastroavdelning och följt personal. Vi har fått ett mycket positivt och tillmötesgående mottagande! All personal verkar nyfikna på vilka vi är och vad vi gör, och det finns stor vilja att bidra till vårt projekt. På fredagen hade vi möte med verksamhetschefen på akutkliniken, Gunnar Öhlén. Vi diskuterade lite kring våra observationer och hur han såg på framtiden, vilket var mycket intressant.

På onsdagen hade vi en informationsträff på KTH för de som är intresserade av att söka nästa omgång med CIF 2012-2013, deadline för ansökan är 15 mars. Därefter hade vi en mycket trevlig gemensam middag med CIF alumni från 2010-2011 tillsammans med Erik, Bertil och en nyanställda vid CTMH, Malin.

Utspritt under veckan hade vi ett antal möten med examensarbetarna för fortsatt planering inför start av projekten. Vi hade även ett, som vanligt, givande möte med “vår” psykolog, då vi arbetade med värderingar och hur gruppen kan hantera stress.

På onsdagen och torsdagen informerade vi anestesipersonal om två workshops som vi ska ha i nästa vecka. Det ska bli mycket spännande att se vad vi kan få ut av detta

Vecka 6, 6-10 februari 2012
Nu är alla fyra exjobben tillsatta. Skönt att det är avklarat. Vi tycker att alla exjobben verkar spännande och studenterna verkar vara duktiga så allt tyder på att det kommer att bli bra resultat. Ett av examensarbetena som syftar till att ta fram en förbättrad kommunikationslösning för operationssalarna har redan kommit igång och mötts av enbart positiva kommentarer från många olika håll.

Vi har också fått vara med i Ny Teknik. Ett helsidesreportage blev det med en bild på Karin och Mathias som observerar en operation. En hemlis är att bilden i själva verket togs i en operationssal där det inte pågick någon riktig operation. Med lite hjälp från reumateamet, där Ulrika är operationssjuksköterska och Olof ligger på operationsbordet så såg det ändå riktigt realistiskt ut.

Under början av veckan blev vi lite splittrade då vi hamnade på olika håll på grund av att vi blev lite krassliga och dessutom var en av oss tvungen att rycka ut och ta hand om sjuka släktingar. Det går som tur var bra att hålla kontakten och arbeta via Skype ändå.

Vi arbetar nu framförallt med att ta fram material kring vårt tredje behov på listan. Hoppas att detta behov håller hela vägen fram. Det är en favorit bland våra mentorer så det är ju lovande. Vi har bland annat arbetat med att ta fram material inför en workshop som vi tänkt hålla med personal från anestesiavdelningen. Nu i onsdags och torsdags var vi ute en del på kliniken igen och observade kring detta behov. Det var trevligt att återse många av de vi träffade under höstens observationer. Det var dessutom givande att observera fokuserat med ett specifikt tydligt syfte. För att inte påverka de som vi observerar kunde vi tyvärr inte berätta vad vi tittade efter. Det gjorde att man nästan kände sig som en hemlig agent, vilket inte var så trevligt eftersom vi inte är ute efter att spionera. Efter nästa veckas observationer kan vi vara öppna och berätta vad vi tittar efter igen.

Vecka 5
Vecka fem har i princip handlat om två saker: att försöka verifiera behov nr 2 samt att intervjua potentiella kex- och exjobbare.

Behov nr 2 är sprunget ur en enskild professors tankar om vad som saknas vid en viss lungoperation. Även om vi redan tidigare kontaktat en hel del läkare och professorer inom olika aktuella specialiteter för att höra om de ser samma behov, så hade vi inte lyckats få något bra svar på hur stor marknaden kan tänkas vara. Därför har vi nu pratat med ännu fler specialister, men även pratat mer med professorn. Vår slutsats är att området är otroligt spännande men troligen mer passande för en doktorandtjänst. Attans! Så nu har vi tagit beslut på att inte jobba vidare med behov nr 2.

Vad gäller exjobbarna så har vi nu fått erfara hur svårt det är att bedömma hur bra olika människor kommer vara på att utföra ett visst jobb. Totalt rekryterar vi studenter till fyra olika kex/exjobb och för två av dem har intresset varit så stort att vi nu har intervjuat fyra olika projektgrupper för de båda projekten. Beslut på vilka som får uppdragen ska vi ta nu på fredageftermiddagen. Det blir inte lätt! Enklare var däremot att starta igång det kexjobb som ska handla om operationsstrykningsstatistik. I onsdags höll vi möte med studentgruppen, Erik Pineiro och handledaren på anestesikliniken, så nu har vi alltså två kex/exjobb rullande.

Men, veckan har trots allt haft ett visst business-fokus också. I början av veckan hade vi vårt tredje mentorsmöte och där tog vi tillfället i akt att få råd om hur vi skulle resonera kring vårt första behov som vi nu strukit samt behov nr 2 som baserade sig mycket på en eldsjäls tankar. Vi fick också respons på vilket av behov nr 3 och 4 som mentorsgruppen skulle tycka var mest intressant att jobba vidare med. På tisdagen träffade vi sedan Olof Berglund från Sting som invigde oss i hur Sting resonerar när de bedömmer potentialen hos olika start-up-bolag. Det kändes som mycket användbar input!

Vecka 4, 23-27 januari 2012
Den senaste veckan har varit spännande och variationsrik. På tisdagen blev vi intervjuade av tidningen Ny Teknik. Reportern var intresserad av Clinical Innovation Fellowships programmet och nyfiken på vilka vi är, hur vi arbetar och vilka planer/idéer vi har för framtiden. På kvällen samma dag var det dags för mingel inför kandidatexamensarbete (kexjobb) för medicinteknik- studenter. Vårt team, anestesi, presenterade tre olika examensarbeten som väckte stort intresse bland studenterna.

Onsdag morgon träffade vi Bertil Guve, Erik Pineiro och Sjoerd och gick igenom status på de kommersiella behoven och hur vi hade valt att avsluta vårt huvudspår och gå på nummer två istället. På onsdagen hade vi även möte med vår Referensgrupp på Anestesikliniken och samtalade om upplägget för de olika examensarbetena.

På torsdagen fick vi, via företaget Etteplan, ökade kunskaper om hur och varför medicintekniska produkter inom olika klasser måste passera vissa regulatoriska krav.

Vecka 3, 16-20 januari 2012
Nu är den första exjobbaren på plats! Han kommer ta sig an projektet som handlar om kommunikationslösningar för operationssalen. Så denna vecka har vi ordnat med det praktiska kring detta exjobb: sekretessavtal, möten med nyckelpersoner på kliniken, observationstid på operationssal etc.

I övrigt under veckan så fick vi tillfälle att presentera vårt valda behov för Bertil Guve samt hålla ytterligare en brainstormingsession, denna gång tillsammans med reuma-teamet. Det var spännande att se hur lösningarna som kom fram denna gång skiljde sig från förra fredagens session! Vi jobbade även vidare med informationssökning och på fredagen kom kallduschen. Mathias hittade ett franskt företag med en produkt som till stora delar löser det behov vi hade bestämt oss för att lösa. Företaget var sprunget ur en doktorsavhandlig och hade fått sin produkt CE-märkt i höstas. Vad göra? Till slut bestämde vi oss för att släppa detta behov och börja jobba med det behov som står näst på tur.

Vecka 2, 9-13 januari 2012
Nu har vecka två på det nya året passerat och vi har fått känna lite på vårt beslut angående vilket behov vi vill jobba vidare med. I måndags presenterade vi vårt val för Erik Pineiro som kontrade med några intelligenta frågor kring marknaden m.m. De påföljande dagarna ägnades därmed åt att gräva ytterligare lite djupare efter information kring valt behov. Finns det en “show-stopper” så vill vi hitta den så snart som möjligt! En hel del intressant forskning nosade vi rätt på, men hittills inget som sätter käppar i hjulet för oss. Därtill tog vi oss tid till ytterligare observationer i och med att inte alla i teamet hade sett den aktuella typen av operation. Slutligen rundade vi av veckan med en första brainstorming! Vi började enkelt och körde en session bara vi tre, men det blev riktigt lyckat ändå. Trots att det var fredag eftermiddag kände vi alla tre hur energin återvände till oss. Det är ju verkligen roligt med brainstorming!

Vecka 1, 3-5 januari 2012
Laddade med julmat och fyrverkeri kom vi tillbaka efter helgen, redo att kasta oss över uppgiften att välja ut det behov som vi ska jobba vidare med. På tre dagar skulle vi välja ett huvudspår och två-tre reservspår. Ett par behov föll bort tidigt då de utmärkte sig som sämre kandidater till företag. Därefter var det en utmaning att komma vidare, vi värderade behoven “by-the-book”, men det gav inget tydlig utslag. Även mentorerna hade varit lite varierande i sina kommentarer och i kombination med våra tankar blev det ingen tydlig väg framåt. Vi fick göra lite yttligare efterforskning på marknad och kontaktade ett par andra sjukhus. Slutligen kunde vi, med hjälp av återblick till vårt teamkontrakt innehållandes bl.a. vårt mål, vaska fram ett huvudbehov och tre reservbehov. Det gav en bra känsla att på den begränsade tiden lyckas få fram ett huvudbehov att fokusera det fortsatta arbetet på!

November - december 2011
Det har varit en spännande och utvecklande resa redan; Först plockade vi fram ca 200 behov via observationer på kliniken under november månad. Vi grupperade behoven efter om de var specifika för kliniken på Huddinge och kunde lösas på plats av personalen eller om det var behov som var mer generella och det skulle kunna finnas en marknad för en produkt. Därefter jobbade vi vidare med informationssökning och kliniska observationer för att kunna vaska fram de 10 behov i respektive grupp som vi trodde mest på, med värderingar knutna till grunderna i boken Biodesign (som är kursbok i Stanford). Vi hade även stöd av vår mentorsgrupp som gav tips på hur vi kunde tänka för att fokusera vår tid och uppmärksamhet på ett något mer begränsat fält.

De tio behoven som var specifika för klinken presenterade vi för en referensgrupp från Anestesikliniken. De valde ut tre behov som de önskade få exjobbare till under våren.
För mentorsgruppen presenterade vi de tio behov som vi bedömde som mest intressanta för att jobba vidare med till företagsidé. Vi hade konstruktiv diskussion kring de olika behoven, vilka lösningar som finns eller inte finns idag och hur marknaden kan tänkas se ut nu och i framtiden samt lite tankar kring en eventuell affärsmodell. Vi avslutade året med att samla in så mycket information vi kunde om de behov som kunde resultera i en produkt, för att ha som beslutsunderlag efter nyår.

Vecka 43, 24 - 30 okt 2011
Den här veckan startade klinikintensiven, som är som en upptakt till till de tre efterföljande kliniska observationsveckorna. Vi fick ordnat en del praktiska saker som passerkort, nycklar, skåp till ombyte i samband med operation. Innan vi kunde få passerkort, så har Huddinge sjukhus ordnat så praktiskt att man måste gå en internetbaserade säkerhets-kurs.

Med hjälp av vår kliniska handledare så presenterades vi för de olika personalkategorierna som ingår i opertionsteamen. På onsdag eftermiddag presenterade vi oss för anestesiläkarna och anestesisköterskorna. På torsdag morgon blev det samma sak för opertionssköterskorna, så att alla skulle känna igen oss och vet varför vi var där.

Vi hade också vårt första möte med våra kliniska bihandledare, en anestesisköterska, och två operationssköterskor.

På torsdagen(?) fick vi en rundvandring på den nya intensivvårdsavdelningen av en anestesiläkare som är aktiv i programmet. Det var påfallande stor skillnad mellan den helt nyöppnade intensivvårdsavdelningen och den i stort sett 40 år gamla operationsavdelningen!

Fredagen blev vår första riktiga kontakt med operationsavdelningen på Huddinge sjukhus. Vilken enorm avdelning, omkring 25 operationer startar igång varje morgon! Här ska vi lära oss att hitta och observera flöden och operationer i tre veckor framöver.

På fredagen avslutade vi den intensiva veckan med ett möte med vår “egen” psykolog för att kartlägga gruppdynamiken. Dessutom hann vi sätta ihop och signera vårt teamkontrakt.
Nästa vecka blir observationsvecka! Spännande att se vad vi finner!

Vecka 42, 17-23 okt 2011
Ännu en intensiv intensivvecka! Nu till helgen är man ganska mör i huvudet efter all information och alla nya intryck, men det har varit intressant.

Veckan inleddes med en inblick i Karolinskas IT-system, vilket säkert gjorde en del klokare och andra lite mer förvirrade för det är en hel del system som ska kopplas ihop och fungera tillsammans. Vi gick raskt vidare och fick en introduktion i hur man söker fram medicinsk och teknisk information ur olika databaser. Vi fick lära oss att Google inte är allsmäktigt utan det finns bättre sätt att få fram pålitlig och relevant information.

Bertil höll en intressant presentation om hur en riskkapitalist tänker innan han beslutar sig för att spendera sina pengar på innovatörer. Det handlade bland annat om konsten att satsa på rätt häst utan att ha tillräcklig information. Vi träffade också en managementkonsult som berättade om hur medtech-branschen ser ut. Han gladde oss med att framtiden såg ljus ut.

Sedan följde ett antal föreläsningar som handlar om hur vården styrs och då särskilt Karolinska Universitetsjukhuset. Man insåg snabbt att det inte är helt enkelt att styra en sådan komplex organisation. Vi fick även möta självaste sjukhusdirektören som berättade en del om sina visioner och arbetet med att föra in Lean-processtänkandet i organisationen.

Nu drar klinikveckorna igång, men innan vi ska börja leta runt efter behov så ska vi få ytterligare en dos nyttig kunskap från personalen på anestesiavdelningen.

14/10 2011
Vilken vecka! Tisdagen (se vårt förra inlägg) följdes upp med seminarier med bland annat Myra Industriell Design, två tidigare fellowskandidater, Helseplan, och en medtechentreprenör. Myra berättade om två medtechprojekt som de har jobbat med nyligen och pratade en del om designprocessen. Anna Thies och Hanna Reuterborg, fellowsalumnerna, delade med sig av sina erfarenheter från CIF 10/11 och svarade på många frågor från oss nyfikna fellowskandidater. Helseplan (inklusive Sara Pütsep som också hon var fellowskandidat förra året) pratade om vad som krävs för att driva förändringsarbete inom vården och gav oss en inblick i hur människor kan agera när de utsätts för förändringar. Slutligen berättade entreprenören Oskar Frånberg om sin långa resa som startade under en kemitenta då han började fundera på en process där syre utvinns ur luft. Sedan dess har han varit inne på både dykutrustning och hjälpmedel för personer med KOL.

Gemensamt för dessa fyra seminarium var att det verkligen kändes som att vi fick ta del av viktiga pusselbitar som vi kan använda oss av under de kommande åtta månaderna. Mycket bra!

11/10 2011
Nu har intensiv-veckorna* dragit igång på riktigt! Idag har vi varit på två seminarier, ett på KTH om ekonomistyrning inom vården och ett på Transformator Design om hur servicedesign kan användas för att utveckla vården. Mycket intressant och matnyttigt!

*De fyra första veckorna av CIF kallas för intensiven och är fullspäckade med seminarier och möten tänkta att ge oss mer kött på benen inför de olika projektstadierna som vi kommer att gå igenom.

Vecka 40, 3-9 okt 2011
Så var det äntligen dags för starten av Clinical Innovation Fellowships (CIF) med tre dagars internat på Håtuna Stenhus. Vi fick en intensiv start med fina personliga presentationer från oss fellowkandidater som var minst lika varierade i upplägg som våra bakgrunder och utbildningar. Bertil Guve var på plats och presenterade hur CIF grundats och vilka som står bakom det.

Erik och Sjoerd ledde en översiktlig genomgång av första delen av biodesign processen kombinerad med givande övningar för observationer, behov, filtrering av musik och brainstorming på problem som tidigare fellows gått bet på.

Vi hade underbart höstväder i tre dagar vid Mälaren som lockade till promenader i skog och mark, morgonjoggingturer och bad i den stora bubbelpoolen på verandan. På kvällarna fick vi lära oss det “enklaste” spanska kortspelet Mus av Erik, som bättrade på teamens strategitänkande och kommunikation med och utan spanskt kroppsspråk.

Efter dessa dagar kände vi oss laddade att börja det verkliga förberedelsearbetet inför klinikveckorna. Praktisk utbildning och teambuilding i form av en hjärtlungräddningskurs avslutade veckans program tillsammans med planering och dokumentarbete. Fullspäckad vecka med många intryck och mycket nytt! Härligt!
Nu kör vi!
Karin, Mathias och Peter