Team Akut 2010-11: Hanna Reuterborg, Johan Tegin och Sara Pütsep (foto: Ulf Börjesson)På fellows-rummet vid KTH (foto: Ulf Börjesson)Ulrika Henricson och Olof Jonmarker, team Reumatologi 2011-12 (foto: Tobias Öhman, den tredje teammedlemmen).
CIF 15-16 startar den 14:e september 2015 och avslutas den 13:a maj 2016. Under den tiden är fellows heltidsengagerade i programmet. Ansökningsperioden för CIF 15-16 är 9 feb - 13 april 2015.

Du kan ladda ner denna broschyr med information om programmet.Din ansökan består av:
- Ifylld ansökningsformulär
- Ditt CV
- Ett personligt ansökningsbrev (max 2 A4)
- Tre referenser (inkludera gärna rekommendationsbrev, det är dock ej obligatoriskt). Ytterligare referenser (utöver de tre som du identifierar) kan komma att kontaktas - Informera oss gärna om eventuella avdelningar / organisationer som vi bör undvika att kontakta. (Det går att ange att ingen kontaktas utöver angivna referenser.)

Industridesigners uppmanas bifoga portfolio.

Ansökan till fellowships sker genom KTH:s jobbportal där man skapar en profil och kan uppdatera sin ansökan fram till ansökans deadline den 22 mars 2015. Länken till ansökan är: Innovatör inom teknik, medicin, ekonomi, management, design

Ansökan skall skrivas på svenska.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Sjoerd Haasl:

Vill du veta lite mer?
Du kan följa CIF 14-15 deltagarnas erfarenheter på bloggen www.clinicalinnovation.se.Du som överväger att söka till Clinical Innovation Fellowships rekommenderas se vår informationsfilm om programmet (nedan).Clinical Innovation Fellowships har designats för att på bästa sätt hjälpa dig som är fellow att bidra till den kliniska innovationen.

Upplägget är inspirerat av Stanford University, där programmet Biodesign Fellowship har rönt stor framgång. Både hos Stanford och här består fellowskapet av tre faser: Utbildning, Fältarbete på kliniken samt Prioritering och lösning. Innovationsarbetet genomförs på två paralella spår: Å ena sidan utvecklingen av en ny kommersialiserbar lösning och å andra sidan utvecklingen, i nära samarbete med klinikledningen, av konkreta lokala lösningar för den aktuella kliniken.

Alla delmoment är obligatoriska, fellows förväntas ägna 100% av sin arbetstid till programmet.