Team Akut 2010-11: Hanna Reuterborg, Johan Tegin och Sara Pütsep (foto: Ulf Börjesson)Ulrika Henricson och Olof Jonmarker, team Reumatologi 2011-12 (foto: Tobias Öhman, den tredje teammedlemmen).


Clinical Innovation Fellowships 2011-2012


Sedan starten 2010 tar två multidisciplinära team sig an klinikens utmaningar på olika avdelningar på Karolinska universitetssjukhuset. År 2010/2011 var det Akutkliniken och Gastrologi, år 2011/2012 var det Reumatologen och Anestesiavdelningen.

Clinical Innovation Fellows:

2010/2011
Sara Pütsep
Johan Tegin
Hanna Reuterborg
Sjoerd Haasl
Anna Thies
Johan Ahlqvist2011/2012
Tobias Öhman
Ulrika Henricson
Peter Wittrup
Karin Lidman
Olof Jonmarker
Mathias Eklund

Blogg Team Reuma
Blogg Team Anestesi