Alternativ för registrering

Kursen är tillsvidare inte tillgänglig. Den är under uppdatering.

För frågor om provtagning och remisser kontakta klinisk mikrobiologi  090 785 11 25

Gäster har inte tillträde till denna kurs, du behöver logga in med ett användarkonto.