Ämnesdisposition

  • Allmänt

  • Vad är strålning?

    Tidsåtgång cirka 20 min

  • Vad händer i kroppen?

    Tidsåtgång ca 20 min

  • Praktiskt strålskydd

    Tidsåtgång ca 15-20 min