Den här kursen vänder sig till nyanställd personal vid någon av länets akutmottagningar.

Vid frågor kontakta [email protected] eller [email protected]

AXGH är ett projekt för hjärt-lungräddning utanför sjukhus. Deltidsbrandkårer, brandvärn och samebyar i glesbygd och väglöst land utbildas i HLR och får hjärtstartare. Med långa körtider som ambulanser i glesbygd har, kan liv räddas med HLR-utbildad personal påplats.

Kontaktperson: Helge Brändström

Kursen vänder sig till dig som är nyanställd inom Akutsjukvården Västerbotten, entreprenad eller primärvård med placering och/eller rotation Ambulanssjukvård.  Kursen vänder sig även till dig som är student. 
 
Har du frågor om Ambulanssjukvårdens introduktionsutbildning via lärandelandsting så hör du av dig via mail till:   eller erika.nilsson

 

Kursen riktar sig till verksam personal, som genomfört introduktionskursen för ambulanspersonal, Akutsjukvården i Västerbotten.

Innehållet är utbildning/fortbildning, referensmaterial samt allmän information med anknytning till verksamheten. Kursen har reviderats mars 2015.

Har du frågor om Ambulanssjukvårdens fortbildning via lärandelandsting så hör du av dig via mail till:   eller 

Personsanering på skadeplats

Ansvarig för innehållet är Noomi Jonsson

Längd ca 7 min

Informationsfilmer som visar på funktioner och handhavanden i det logistiksystem som kommer att finnas på länets akutmottagningar. Den digitala patientliggaren möjliggör ökad överblick över mottagningens eller den specifika klinikens belastning och kan nås från alla sjukhusdatorer.

Utbildningsfilmerna riktar sig till all verksam personal påakutmottagning oavsett yrkeskategori eller anställning. 

Vid frågor, vänligen kontakta [email protected]

En film om traumaomhändertagande. 

Kartutbildning för nyanställda inom Umeåambulans. Detta för att öka kunskapen om Umeås gator, inrättningar & byar. 

Kursen avslutas med ett kartprov.

Vid frågor kontakta Patrik Wennebro på