Att ha diagnoser som Aspergers syndrom/Högfungerande autism och autismspektrumstörning