Vård på distans

Teledermatoskopi är en rutin för samverkan mellan hälsocentraler och hudklinik. Med ett effektivt flöde och snabb återkoppling sparas många onödiga och kostsamma operationer "för säkerhets skull".