Samlade skärminspelningar för landstingets system för avvikelsehantering i Platina.

Kursen riktar sig till medarbetare som ska skapa dokument, ansvara för dokument, granska dokument alternativt fastställa dokument.

Ansvarig för utbildningen är: xxxxxxxx som nås via e-post: [email protected]