Här hittar du instruktionsfilmer om vår defibrilator:

- Översikt
-Tillbehör och underhåll
-Halvautomatiskt läge
-Manuellt läge
-Extern pacemaker
-Elkonvertering

Det här kursrummet riktar sig till HLR-instruktörer.

Här får du lära dig hur du sätter kvarliggande urinvägskatetrar på man och kvinna. Kursen är baserad på gällande riktlinjer som finns i Vårdhandboken.

Kontaktperson: Katarina Gunseus

CEPS är en träning i omhändertagande av det livlösa nyfödda barnet. CEPS tränar teamet att gemensamt lösa problem genom att nyttja gruppens samlade kompetens. God kommunikation är en framgångsfaktor vid omhändertagande av svårt sjuka!

Filmen riktar sig till ALLA som arbetar med nyfödda i Sverige. Utbildningar kan ocksåordnas för personal från andra landsting.

En utbildning i Förflyttningskunskap riktat till instruktörer som genomgått utbildning. 

 Den här utbildningen beskriver handhavande av hjärtstartaren Life Pak cr+. Du får se en genomgång av apparaten samt uppleva en situation där hjärtstartaren används vid ett hjärtstopp. Efter utbildningen har du kunskaper som tillsammans med hjärt- och lungräddning kan rädda liv.

Luftvägsstopp

En picclinekateter är en perifiert inlagd central venväg. Den här utbildningen är till för att du ska lära dig hur man på  ett korrekt sätt lägger om den.