Svenska nationella ambulansflyget

Kurserna ges av Västerbottens läns landsting

Målgruppen är medicinsk personal inom Svenska nationella ambulansflyget (SNAM) De kurser som finns är:

  • Leardal sug(LSU)
  • Boussignac CPAP
  • Ventilator Oxylog 3000
  • Övervakningsmonitor ZOLL CCT
  • Infusionspump Alaris
  • Intensivvårdbår MICU
  • Saturationmätare Nonin
  • Thoraxdränage Sahara
  • Brännskadevård

Ansvariga för kurserna är
Monica Palmén och Maria Burman