THIVA - medicinteknisk utrustning

Innehåller kurser i:

Volympump Volumat MC Agilia
Sprutpump Injectomat MC Agilia
Intubationshjälpmedel Glidescope GVL

Thorax OP - medicinteknisk utrustning

Innhåller kurser i 

Defibrillator Heartstart XL
Koagulationsmonitor ACT II
Postoperativt thoraxdränage
Volympump Volumat MC Agilia
Sprutpump Injectomat MC Agilia
Intubationshjälpmedel Glidescope GVL
Perfusion. ECMO utbildning