Kursen riktar sig till nya anställda undersköterskor

Centrala infarter är idag vanliga vårdåtgärder som ordineras och genomförs av en anestesiolog alt kirurg för att skapa en förutsättning för en viss medicinsk behandling och följer i regel patienten över verksamhetsgränserna.

Kursen vänder sig till till sjuksköterskor som vårdar patienter med central infart.

Innehåller:

CVK - central venkateter

Sökord: CVK, Venaccess, central venkateter

Postoperativ smärtbehandling. Utbildning testas för närvarande och blir tillgänglig inom kort. 

Här har vi samlat utbildningar på medicinsk teknisk utrustning som används på Operationscentrum och i huvudsak används av operationspersonal

Innehåller kurser i:

 • Akut främmande kropp i luftväg på barn
 • Bildframtagningssystem O-arm
 • Bladderscanner TM BVI 300
 • Blodgasanalysator I-stat
 • Borrsystem Vipar
 • Borrsystem Midas Rex
 • C-båge Philips
 • Diatermi VALLEY LAB FORCE TRIAD
 • Diatermi ERBE VIO 200 D, ERBE VIO 30
 • Mikroskåp Leica (Rygg)
 • Mikroskåp Leica OH 5 (NKK)
 • Navigeringsutrustning NK
 • Robotkirurgi
 • Tryckmätare Codman
 • Ultraljud neuro
 • Ultraljud SonoSite S-nerve
 • Ventrikeldränage Hanniset

Här har vi samlat utbildningar på medicinsk teknisk utrustning som används på Operationscentrum och i huvudsak används av anestesipersonal

Innehåller kurser i:

 • Robotkirurgi